کارکنان منطقه ۵

معرفی پرسنل  منطقه 5
 
 

 
 
حوزه شهردار

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
شهردار منطقه فرود بذرافشان
حراست علی قربان زارع خفری
نماینده سازمان بازرسی ایوب انصاری
مسئول دفتر شهردار  بهنام ادراکی
مسئول امور ارتباطات و فرهنگی شعله تقیان عمانی
کارشناس امور ارتباطات و فرهنگی حسین آقایی
کارشناس امور ارتباطات و فرهنگی حسن نوروزی
مسئول حمل و نقل و ترافیک  کاظم رئیسی
کارشناس حمل و نقل و ترافیک حسین محمدی فرد
مسئول حقوقی محسن محسنی
کارشناس حقوقی مرتضی خیری مظفری
کارشناس حقوقی  حسین رضایی
 
 

 
 
معاونت شهرسازی و معماری
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون شهرسازی و معماری حسام الدین اسدزاده
متصدی دفتری معاونت شهرسازی ومعماری سید کاظم غازی
مسئول شهرسازی رضا صفیان
کارشناس شهرسازی رحیم حاجی باقری
کارشناس شهرسازی مجتبی خالقی
کارشناس شهرسازی(راهبر سرا) سارا رزمجویی 
کارشناس شهرسازی مصطفی زارع خفری
کارشناس شهرسازی فاطمه امجدی نیا 
کارشناس شهرسازی  علیرضا صیادی
کارشناس شهرسازی ابراهیم ابراهیمی
کارشناس شهرسازی مریم بامودت
کارشناس شهرسازی محبوبه ابولوردی
کارشناس شهرسازی رضا نجات بخش
کارشناس شهرسازی محبوبه نیکو
کارشناس شهرسازی  محسن همتی
کارشناس شهرسازی رضا شاهسونی
کارشناس شهرسازی  مهدی فقیه زاده
کارشناس شهرسازی حمید رضا جعفری 
کارشناس شهرسازی  حمید غفاری کیا 
دبیر کمیسیون ماده صد لیلا زاهدی
کارمند کمیسیون ماده صد محمد ایزدی
کارشناس کمیسیون ماده صد سید محمد موسوی
نماینده سازمان پسماند حمید زارع
کارشناس توسعه و معابر شهری  اسماعیل اژدری


 
معاونت فنی و عمرانی
 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون فنی و عمرانی محمد رضا ترابی
کارشناس عمران حسین توجه
کارشناس عمران محمد رضا فلامرزی
کارشناس عمران  علی گودرزی
کارشناس عمران محمود محمدی
کارشناس  عمران اسماعیل نظری
کارشناس  عمران محمد امیر بهمن پور 
کارشناس  عمران(حفاری) حسین مختاری
کارشناس  عمران(حفاری)  بهمن امیری 
متصدی دفتری و بایگانی  معاونت عمرانی محمد رضا گل روی مطلق 
کارشناس تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات مهدی میرزا
کارشناس نقشه برداری محمد زرافشان
کمک  نقشه برداری رسول گودرزین
 
 

 
 
معاونت خدمات شهری
 

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون خدمات شهری عبدالله مبشری
 کارشناس دفتری  معاون خدمات شهری رقیه رمضانی
کارشناس خدمات شهری کورش  خانی
کارشناس خدمات شهری  علی کائدی زاده
کارشناس خدمات شهری ناصر قادر مزی
کارشناس خدمات شهری سید محمد جواد سجادیان
کارگر خدمات شهری احمد خوش خواهی
کارگر خدمات شهری مهدی رسولی
کارگر خدمات شهری جلیل زارعی
کارگر خدمات شهری محمد مهدی محمدراد
راننده  جرثقیل سیدعلی سعیدیان
   
رئیس اداره تاسیسات و امور شهر محمد عیدی
کارشناس تاسیسات محمد شیردست
کارگر لوله کش حسن قهرمانی
کارگر تاسیسات آرش غنی
کارگر تاسیسات علی محمد رحیمی مقدم
کارگر تأسیسات مجتبی رستمی
راننده تاسیسات اصغر پیر جمالی
مسئول امور سیما، منظر و فضای سبز مهدی ایزدی
کارشناس زیبا سازی مجید عیار
کارشناس فضای سبز حسین یوسفی
کارشناس فضای سبز مهدی جمالی
   
راننده  هوشنگ کریمی
سرکارگر فضای سبز حسن بهمن پوری گله زن
انباردارفضای سبز غلام صالحی حمزه خانی
باغبان محمدرضا کرمی
باغبان علی اصغر رجبی
باغبان سیدحجت اله عظیمی نژاد
باغبان حسن بهمن پوری
باغبان مصطفی زارعی هکانی
پمپچی  رحیم خوان
پمپچی  داریوش ابراهیمی
پمپچی اکبر قربانی
پمپچی عبدالکاظم رجال
مسئول کنترل تخلفات ساختمانی محمد  جدیت منفرد
متصدی دفتری و کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی مهرداد حسینی
کارشناس کنترل تخلفات  ساختمانی محمد  زارعی
کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی محمد صادق صادقی
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی حسین جاویدی
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی عبدالرضا شیرازی انصاف
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی روح ا... عیدی
انباردار تخلفات ساختمانی بهمن احمدی جامه بزرگی
راننده ----------
راننده بهادر زارع جوکانی
کارگر خدمات شهری محمدرضا رحیمی پاکدامن
کارشناس خدمات شهری کیامرث پولادیان
کارشناس خدمات شهری  محمد رضا تبری سعدی
کارشناس 137 اسفندیار دهقان ناصرآبادی
راننده کاپرا   علی محمد باوریانی
راننده(تاسیسات) محمد امین بهرو
راننده(امور شهر) محمد رضا ظرافت پیشه
راننده(امور شهر) ----------
راننده(امور شهر بابکت) حسین بقایی
راننده -------
راننده ------
کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی ------
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی سید حمید رضا یزدان پناه

 
 
 
معاونت مالی و اقتصادی

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون مالی و اقتصادی مرضیه شهریاری
کارشناس مالی سید مجید سجادی
کارشناس مالی سهیلا شیری
کارشناس مالی زهرا همراهی
کارشناس مالی زینب صفایی
کارشناس مالی روح ا... حامدی
کارشناس مالی ---------------
متصدی دفتری و بایگانی مالی رحمان آزادیان نوبندگانی
کارپرداز حسین روستا
انباردار علی حسن طاهری
سرپرست امور املاک و مستغلات مهناز بازیار
کارشناس املاک نعمت ا... نوروزی
کارشناس املاک مهسا چهابدار شیرازی
متصدی دفتری و بایگانی علیرضا رحیمی مقدم
مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار علی اکبر براتی
کارشناس درآمد مریم فاتحیان
کارشناس درآمد (محاسب) افشین بازیار
متصدی اسکن قادر روستا
بایگان رامین  زارعی دودجی
بایگان حسینقلی رستم زاده 
کارشناس درآمد علی صفری
کارشناس درآمد شعبانعلی عزیزی
مسئول بایگانی مهدی فرهمندی
کارشناس درآمد حسین زارع خفری
متصدی درآمد (مغایرت بانکی حمید رحمانی
کاربر وصول عوارض صنفی(اتاق اصناف فارس) یاسمن یاریار
 
 
 

 
 
            اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 
وحید اکبرپور
کارشناس منابع انسانی بهرام زرین دست
کارشناس منابع انسانی سارا پورابراهیم آبادی
کارشناس برنامه ریزی و آمار راضیه فرمانی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات محمد عبادی
مسئول دبیرخانه نسرین ماهیان
ماشین نویس ---------
ماشین نویس نرگس  هاشمی
ماشین نویس زهرا شیرازی
مسئول موتوری اکبر منوچهری
کاردکس عبدال جوکار
پیشخدمت محمدهاشم دلیاسری
پیشخدمت محمد علی رنجبر
پیشخدمت مهرزاد تابع بردبار
پیشخدمت اصغر اسلامی قلاتی
پیشخدمت صمد سرطاوی
پیشخدمت مجتبی قاسم پور
پیشخدمت صادق نجاتی
نگهبان (منطقه ) محمدکاظم اسدسنگابی
نگهبان (منطقه) علیرضا  اشقیاء
نگهبان(منطقه) علی اکبر  آیین
نگهبان افشین شریفی
نگهبان (ساختمان اجرایی) بهرام زارع
نگهبان (ساختمان اجرایی) علی اصغر قادری
نگهبان (فضای سبز ) حاتم طاهری
نگهبان (خانه محله)  
نامه رسان   آرش غنی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع : منطقه پنج
۷۳۸۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است