کارکنان منطقه ۵

 
نام و نام و نام خانوادگی سمت  حوزه
سرپرست منطقه پنج مهندس مسعود طهماسبی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حوزه شهردار
 
 
 
 
معاون شهرسازی و معماری  حسام الدین اسد زاده 
رئیس ناحیه 2  
مسئول حراست علی قربان زارع خفری
امور ارتباطات و فرهنگی،  حسن نوروزی
مشاور شهردار در امور معلولین  
مسئول دفتر شهردار منطقه فرامرز صفایی
مسئول دفتر معاون سید کاظم غازی
مسئول امور حقو قی ساسان چوبدار
مسئول املاک و مستغلات خانم رزمجویی
مسئول زیبا سازی  
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات محمد عبادی
کارشناس رایانه مصطفی شهیدپور
کارمند روابط عمومی  اکبر منوچهری و علی اکبر زارع
کارمند املاک  ملیحه بقال پور 
کارمند املاک علیرضا رحیمی مقدم
کارمند حقوقی حسین بندگان
رییس اداره امورشهرسازی وحید فروزش  
 
امور شهرسازی
مسئول توسعه معابر اسماعیل اژدری
گیشه پروانه خانم دژآباد
کمیسیون معماری رحیم حاجی باقری  
راهبر شهرداری الکترونیک خانم زاهدی
شهرساز  مجتبی خالقی
دفتر دار تاسیسات محمد شیردست
گیشه گواهی  
کارمندکمیسیون معمار ی مریم بامودت
مسئول نظارت و پیگیری سید محمد موسوی
نماینده پسماند   حمید التیام
کمک نقشه بردار سید محمد موسوی
کارمند نظارت و پیگیری شعبانعلی عزیزی
متصدی اسکن قادر روستا
گیشه استعلام خانمحاجی فقها
کارشناس فنی محمدمهدی کرمی
دبیر کمیسیون ماده صد  اکبر کشاورز
کارمند کمیسیون ماده صد رضا گرگین
کارشناس فنی علیرضا صیادی
دفتر دار فضای سبز محمد مهدی برومند پور
دفتردار تخلفات بهنام نوروزی
مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار  سید محمد موسوی درآمد
آمار و مغایرت بانکی محمد حسین نظری
گیشه استعلام خانم نیکو 
گیشه صدور گواهی ابراهیم ابراهیمی
گیشه صدور گواهی علی صفری
محاسب درآمد حسین رضایی
محاسب نوسازی قادر روستا
محاسب نوسازی خانم کریمی نژاد
اصناف خانم یار یار
معاون خدمات شهری  قدمعلی صداق  
 
خدمات شهری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسئول ترافیک   کاظم رئیسی
مسئول فضای سبز علیرضا دهقانی 
کارشناس فضای سبز   حسین یوسفی
کارشناس فضای سبز خانم رمضانی
کارشناس فضای سبز  مهدی جمالی
مامور کنترل فضای سبز حسن بهمن پوری گله زن
مسئول سد معبر محمد رضا تبری
سراکیپ سد معبر احمد علی حسن پور و شهرام رستمی
مسئول کنترل تخلفات سا ختمانی محسن منفرد
کارشناس تخلفات علی حسین شیخی
کارشناس تخلفات محمد صادق صادقی 
سرپرست سد معبر محمدرضا تبری
کارشناس امورشهر  
کارشناس و مسئول دفتر امورشهر  
انباردار امورشهر محمد جعفر خراسانی ها
اورژانس 137 سید علی  سعیدیان
معاون فنی و عمرانی  محمد رضاترابی اردکانی  
 
حوزه عمران
 
 
کارشناس عمران حسین توجه
کارشناس عمران  محمد رضا فلامرزی
کارشناس عمران جواد کریمی
کارشناس عمران محمود محمدی
نقشه بردار محمد زرافشان
مسئول تأ سیسات سید سیف ا... هاشمی فرد
کارشناس عمران مهدی میرزا
مسئول دفتر عمران مهرداد حسینی
کمک نقشه بردار حسین زارع خفری
معاون مالی و اقتصادی مرضیه شهریاری  
 
 
 
 
 
 
مالی
مسئول ممیزی خانم همراهی
ا نباردار و امین ا موال  علس حسن طاهری
بایگان رحمان آزاد یان
کارپرداز  حسین روستا
مسئول ا عتبارات  محسن حیدری زاده
متصدی اسناد و حقوق و دستمزد خانم خالقی
متصدی قراردادها خانم اعظم رحیمی
 متصدی صدور چک داریوش کریمی  
 
 
 
 
 
 
اداری
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  سید پیمان موسوی
مسئول کارگزینی بهرام زرین دست
 کارشناس امور اداری  خانم پورابراهیم
مسئول موتوری محمد حسن بذر افشان
مسئول بایگانی مهدی فرهمندی
کارمند بایگانی محمد رضا شفیعی
مسئول دبیرخانه خانم ماهیان
ماشین نویس  خانم هاشمی
ماشین نویس خانم مومنی
بهبود کیفیت و آموزش و مسئول امور بانوان خانم فرمانی
کاردکس عبدال جوکار
نگهبان  
نگهبان محمد کاظم اسد سنگابی مطلق
 
 

منبع : منطقه پنج
تعداد بازدیدها : ۲۶۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است