کارکنان منطقه ۵

معرفی پرسنل  منطقه 5
 
 

 
 
حوزه شهردار

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
شهردار منطقه مسعود طهماسبی
حراست علی قربان زارع خفری
نماینده سازمان بازرسی محمد مهدی ابراهیمی
مسئول دفتر شهردار فرامرز صفایی
مسئول امور ارتباطات و فرهنگی حسن نوروزی
کارشناس امور ارتباطات و فرهنگی اکبر منوچهری
کارشناس امور ارتباطات و فرهنگی علی اکبر زارع
مسئول حمل و نقل و ترافیک  کاظم رئیسی
کارشناس حمل و نقل و ترافیک محمد رضا گل روی مطلق 
مسئول حقوقی محسن محسنی
کارشناس حقوقی مرتضی خیری مظفری
کارشناس  اجرایی قدمعلی صداق
 
 

 
 
معاونت شهرسازی و معماری
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون شهرسازی و معماری حسام الدین اسدزاده
متصدی دفتری معاونت شهرسازی ومعماری سید کاظم غازی
مسئول شهرسازی وحید فروزش
کارشناس شهرسازی رحیم حاجی باقری
کارشناس شهرسازی مجتبی خالقی
کارشناس شهرسازی داراب  زارع
کارشناس شهرسازی مصطفی زارع خفری
کارشناس شهرسازی لیلا زاهدی
کارشناس شهرسازی  علی رضا صیادی
کارشناس شهرسازی ابراهیم ابراهیمی
کارشناس شهرسازی مریم بامودت
کارشناس شهرسازی امیررضا مکارم پور
کارشناس شهرسازی(سرمایه گذاری) رضا نجات بخش
کارشناس شهرسازی محبوبه نیکو
کارشناس شهرسازی حسین زارع خفری
کارشناس شهرسازی زهره عدالت نیا 
دبیر کمیسیون ماده صد اکبر کشاورز
کارشناس کمیسیون ماده صد آرزو  رئیسی
کارمند کمیسیون ماده صد سیدمحمد موسوی
نماینده سازمان پسماند حمید زارع

 
 
معاونت فنی و عمرانی
 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون فنی و عمرانی محمد رضا ترابی
کارشناس عمران حسین توجه
کارشناس عمران محمد رضا فلامرزی
کارشناس عمران حسین مختاری
کارشناس عمران محمود محمدی
کارشناس  عمران اسماعیل نظری
متصدی دفتری و بایگانی  معاونت عمرانی مهرداد حسینی
کارشناس تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات مهدی میرزا
کارشناس نقشه برداری محمد زرافشان
   
 
 

 
 

 
 
معاونت خدمات شهری
 

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون خدمات شهری عبدالله مبشری
 کارشناس دفتری  معاون خدمات شهری ناهید رضایی
کارشناس خدمات شهری کورش  خانی
کارشناس خدمات شهری محمدجعفر خراسانیها
کارشناس خدمات شهری مهدی  فقیه زاده
کارشناس خدمات شهری محمد حسن هوشمند دهنوی
کارگر خدمات شهری مهدی رستم زاده
کارگر خدمات شهری احمد خوش خواهی
کارگر خدمات شهری مهدی رسولی
کارگر خدمات شهری جلیل زارعی
کارگر خدمات شهری محمد مهدی محمدراد
راننده کاپرا 137 سیدعلی سعیدیان
راننده حسینقلی رستم زاده خارکانی
راننده رحیم خوان
راننده اکبر شیخی
رئیس اداره تاسیسات و امور شهر سید سیف اله هاشمی فرد
کارشناس تاسیسات محمد شیردست
کارگر لوله کش حسن قهرمانی
کارگر تاسیسات آرش غنی
کارگر تاسیسات علی محمد رحیمی مقدم
کارگر تأسیسات مجتبی رستمی
راننده تاسیسات هوشنگ  کریمی
مسئول امور سیما، منظر و فضای سبز علیرضا دهقانی
کارشناس زیبا سازی مجید عیار
کارشناس فضای سبز حسین یوسفی
کارشناس فضای سبز مهدی جمالی
کارشناس فضای سبز ---------
کارشناس دفتری فضای سبز رقیه رمضانی
سرکارگر فضای سبز حسن بهمن پوری گله زن
انباردارفضای سبز غلام صالحی حمزه خانی
باغبان محمدرضا کرمی
باغبان علی اصغر رجبی
باغبان سیدحجت اله عظیمی نژاد
باغبان حسن بهمن پوری
باغبان ----------
باغبان مصطفی زارعی هکانی
پمپچی  داریوش ابراهیمی
پمپچی اکبر قربانی
پمپچی عبدالکاظم رجال
مسئول کنترل تخلفات ساختمانی محمد  جدیت منفرد
متصدی دفتری و کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی بهنام نوروزی
کارشناس کنترل تخلفات  ساختمانی محمد  زارعی
کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی محمد صادق صادقی
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی حیدرعلی چراغ پور قرغانی
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی عبدالرضا شیرازی انصاف
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی مجتبی خیزاب
انباردار تخلفات ساختمانی بهمن احمدی جامه بزرگی
راننده جواد نوری
راننده بهادر زارع جوکانی
کارگر خدمات شهری محمدرضا رحیمی پاکدامن
کارشناس خدمات شهری کیامرث پولادیان
کارشناس خدمات شهری  محمد رضا تبری سعدی
کارشناس 137 اسفندیار دهقان ناصرآبادی
راننده علی اصغر پیرجمالی
راننده(تاسیسات) محمد امین بهرو
راننده(امور شهر) محمد رضا ظرافت پیشه
راننده(امور شهر) علی محمدی باوریانی
راننده(امور شهر) حسین بقایی
راننده محمد هادی بحرانی
راننده سعید مقتدری
کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی ناصر قادر مزی
نیروی کنترل تخلفات ساختمانی جمال زارع 

 
 
 
معاونت مالی و اقتصادی

 
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
معاون مالی و اقتصادی مرضیه شهریاری
کارشناس مالی سید مجید سجادی
کارشناس مالی مرضیه خالقی
کارشناس مالی اعظم رحیمی
کارشناس مالی داریوش کریمی
کارشناس مالی زهرا همراهی
کارشناس مالی ---------------
متصدی دفتری و بایگانی مالی رحمان آزادیان نوبندگانی
کارپرداز حسین روستا
انباردار علی حسن طاهری
مسئول امور املاک و مستغلات ژاله رزمجویی
کارشناس املاک ملیحه بقال پور
کارشناس املاک نعمت ا... نوروزی
متصدی دفتری و بایگانی علیرضا رحیمی مقدم
مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد پایدار رضا  پورحسینی
کارشناس درآمد فاطمه حاجی فقها
کارشناس درآمد (محاسب) حسین رضایی
متصدی اسکن قادر روستا
کارشناس درآمد رامین  زارعی دودجی
بایگان حمیدرضا شفیعی
کارشناس درآمد علی صفری
کارشناس درآمد شعبانعلی عزیزی
مسئول بایگانی مهدی فرهمندی
کارشناس درآمد محمد مهدی کرمی
متصدی درآمد (مغایرت بانکی محمدحسین نظری خارکانی
کاربر وصول عوارض صنفی(اتاق اصناف فارس) یاسمن یاریار
 
 
 

 
 
            اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
پست سازمانی نام و نام خانوادگی
رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 
سید پیمان موسوی
کارشناس منابع انسانی بهرام زرین دست
کارشناس منابع انسانی سارا پورابراهیم آبادی
کارشناس برنامه ریزی و آمار راضیه فرمانی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات محمد عبادی
مسئول دبیرخانه نسرین ماهیان
ماشین نویس سمیه مؤمنی
ماشین نویس نرگس  هاشمی
ماشین نویس زهرا شیرازی
مسئول موتوری کریم قاسمی
کاردکس عبدال جوکار
پیشخدمت محمدهاشم دلیاسری
پیشخدمت مهدی رشیدی
پیشخدمت مهرزاد تابع بردبار
پیشخدمت اصغر اسلامی قلاتی
پیشخدمت صمد سرطاوی
پیشخدمت مجتبی قاسم پور
پیشخدمت صادق نجاتی
نگهبان (منطقه ) محمدکاظم اسدسنگابی
نگهبان (منطقه) علیرضا  اشقیاء
نگهبان(منطقه) علی اکبر  آیین
نگهبان افشین شریفی
نگهبان (ساختمان اجرایی) بهرام زارع
نگهبان (ساختمان اجرایی) علی اصغر قادری
نگهبان (فضای سبز ) حاتم طاهری
نگهبان (خانه محله) هومان شرفیان اردکانی
نامه رسان  رسول گودرزی

 
 
 
 

منبع : منطقه پنج
تعداد بازدیدها : ۱۴۶۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است