منطقه پنج

 

 

 

تخریب و نوسازی

 
مدارک موردنیاز برای صدور پروانه تخریب و نوسازی:
1- اصل و فتوکپی سند مالکیت .
 2- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مالک(وکیل).
 3- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری (در صورت مراجعه وکیل).
 4-اصل وفتوکپی فیش پرداخت عوارض و نوسازی سال جاری .
 5- اصل و فتوکپی صورتمجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها .
 6- اصل و فتوکپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک) .
 7- ارائه گواهی 6 و 8 زمین شهری و عوارض دارای سال جاری (در صورتیکه ملک بایر باشد) .
 8- فتوکپی فیشهای آب،فاضلاب،برق و گاز و تلفن.
 9-تکمیل و ارائه فرم درخواست.
مراحل صدور پروانه تخریب و نوسازی:
در صورت اولین مراجعه،عملیات از قسمت تشکیل پرونده شروع خواهد شد با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر که آدرس هریک در سایت منطقه درج گردیده است.
 1- قسمت پیگیری و پاسخگویی و تشکیل پرونده (استعلام از اداره درآمد و نوسازی در خصوص ملک مورد تقاضا.
 2- قسمت بازدید و تعیین وقت بازدید.
 3- بازدید از ساختمان مورد نظر در زمان مقرر.
 4- گزارش وضع موجود در پرونده و سیستم شهرسازی.
 5- ارسال پرونده به اداره طرح تفصیلی وبروکف.
 6- اعلام عدم مغایرت ملک مورد تقاضا با ضوابط و طرحهای تفصیلی و بر و کف به اداره صدور پروانه. در صورتیکه مجوز مورد تقاضا با توجه به ضوابط و طرحهای نفصیلی و بروکف با کاربریهای مغایر ملک مواجه شود،از صدور هر گونه پروانه ممانعت بعمل می آید.
 7- صدور دستور نقشه در اداره صدور پروانه.
 8- ارائه نقشه های معماری توسط مالک.
 9- اعلام عوارض پس از تائید نقشه های ارائه شده توسط مالک.
 10- پرداخت عوارض در اداره نوسازی ودرآمد.
 11- ارائه نقشه های محاسباتی و معرفی مهندس ناظر ساختمان.
 12- تهیه پیش نویس پروانه ساختمانی توسط واحد کنترل نقشه.
13- تائید رئیس صدور پروانه.
 14- تائید معاون معماری و شهرسازی.
 15- تائید شهردار / قائم مقام.
در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط مامور بازدید،پرونده پس از اداره طرح تفصیلی و بروکف به قسمت بازرسی فنی انتقال یافته ودر این قسمت توسط کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی و پیگیری قرار می گیرد.پس از رفع نقیصه به روال طبیعی خود برمیگردد.

 
سامانه ها
پیوندها
نشانی
آدرس بلوار رحمت ، روبه رو بوستان سعدی
071-37397170
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵