تخفیف و کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در پهنه بافت فرسوده


منبع : شهرداری منطقه پنج شیراز
۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است