گزارش عملکرد شهرداری شیراز براساس شاخص های عملکردی از سال ۹۴ تا ۹۸


منبع : شهرداری منطقه پنج شیراز
۱۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است