​السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ الحسین (ع)

السَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ الحسین (ع) 

جامه سیاه برتن شهر کرده ایم تا هوای پر شور حسینی یادمان بیاندازد ؛ این حسین است که عالم همه دیوانه اوست..

روابط عمومی شهرداری منطقه پنج شیراز

منبع : شهرداری منطقه پنج شیراز
۲۰۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است