​بازدید دکتر مجتبی زوربخش معاون حمل ونقل و ترافیک

بازدید دکتر مجتبی زوربخش معاون حمل ونقل و ترافیک ، دکتر فرود بذرافشان شهردار منطقه پنج و دکتر آیسودا گل دهان رئیس اداره هماهنگی امور معاونت ها و مناطق شهرداری شیراز از روند خدمات رسانی و بررسی معضلات حوزه حمل و نقل و ترافیک در محدوده شهرداری منطقه پنج شیراز.

روابط عمومی شهرداری منطقه پنج شیراز

منبع : شهرداری منطقه پنج شیراز
۲۶۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است