اجرای عملیات ضد عفونی

اجرای عملیات ضد عفونی و گند زدایی مبلمانهای شهری ، وسایل بدنسازی ، وسایل بازی کودکان ، سطل های زباله ، سرویس های بهداشتی ، ایستگا ه های اتوبوس ، نیمکت ها و ... بصورت شبانه روزی با مواد بی خطر در محدوده شهردا ی منطقه پنج شیراز

امورارتباطات وفرهنگی شهرداری منطقه پنج شیراز

منبع : شهرداری منطقه پنج شیراز
۳۳۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است