پیاده رو سازی بلوار قائم (عج)

مشخصات فنی : 1500 مترمربع کفسازی و پیاده رو سازی

هزینه :1/251/791/000

محل اجرا : بلوار قائم (عج)
منبع : منطقه پنج
۵۷۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است