تعمیر و مرمت جداول


تعمیر و مرمت جداول، تک لبه و زیرسازی سطح منطقه


مشخصات فنی : اجرای جدول به طول 250 متر 37500 مترمربع زیرسازی و 37500 مترمربع آسفالت


هزینه :  15/000/000/000

محل اجرا : سطح منطقه

 

منبع : منطقه پنج
۲۹۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است