زیر سازی و آسفالت

مشخصات فنی :  زیرسازی و آسفالت به مساحت 45000 مترمربع


هزینه :974/383/000            


محل اجرا : سطح منطقه

 

منبع : منطقه پنج
۲۳۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است