فاز یک بولوار قائم (عج)

مشخصات فنی : به طول 300 متر  (پیاده روسازی ، لوله گذاری ، بدنه سازی ، کف سازی)


هزینه : 65 میلیاردریال تملکی و عمرانی


محل اجرا : ب
ولوار قائم (عج)
 

منبع : منطقه پنج
۲۸۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است