باسمه تعالی
نام : مسعود          نام خانوادگی : طهماسبی          
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی 
 
سوابق شغلی و  اجرایی
1-شهردار سعادت شهر
2-حسابرس استانداری
3-معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان شیراز
4-شهردار صدرا
5-مسئول امور شوراهای اسلامی استان و مسئول دبیرخانه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان از بهمن ماه سال 91 لغایت مرداد ماه 92
6-مسئول ارزیابی عملکرد شهرداریهای استان از سال 92
7-نماینده وزارت کشور و عضو شورای سازمان مدیریت پسماند شیراز  از سال 78 تا کنون
8-نماینده وزارت کشور و عضو شورای سازمان احیای بافت های فرسوده شهر کازرون از سال 91 تا کنون
9-نماینده وزارت کشور و عضو شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مرودشت از سال 91 تا کنون
10-نماینده وزارت کشور و عضو شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم از سال 91 تا کنون
11-نماینده وزارت کشور و عضو شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فسا از سال 89 تا کنون
 
سایر فعالیت های اجرایی
1-عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز  از اردیبهشت ماه  سال 90 تا کنون
2-عضویت در هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس
3-عضو کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان فارس
4-عضو کارگروه سرمایه گذاری و تامین درآمد شهرداریهای استان
5-عضو کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان شیراز مستقر در فرمانداری شیراز
6-عضو کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان مرودشت مستقر در فرمانداری مرودشت
7-دبیر کارگروه بیمه ، بازسازی و بازتوانی ، ماشین آلات و... مدیریت بحران استان فارس
8-عضو کمیته بررسی تعرفه عوارض شهرداریها و دهیاریهای استان
9-عضو هیات مدیره شرکت همیار پردیس
 
سوابق علمی ،مقالات و پروژه های علمی
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  • مدرس دوره های آموزشی قوانین مالی ، قانون شوراها و مدیریت پسماند ویژه شهرداران ، اعضای شوراهای اسلامی شهرها ، شهرداران و کارشناسان شهرداریهای استان
 
مقالات
  • بررسی وضعیت پسماندهای خطرناک ( ویژه ) صنعتی استان فارس ، فهرست شده در ضمیمه یک کنوانسیون بازل
  • شناسایی ، طبقه بندی و مدیریت پسماندهای صنعتی استان فارس
  • بررسی و ارزیابی بهره وری نیروی انسانی شهرداری شیراز
  • ارزیابی  توانایی سیستم استنتاج عصبی – فازی تطبیق پذیر در پیش بینی میزان تولید پسماند شهری و روستایی استان فارس
  • بررسی وضعیت مکانیابی محل های دفن پسماند روستایی منطقه غرب استان فارس
  • مدیریت پسماندهای جزء ویژه در استان فارس : ضرورت ها و ملزومات